نبود شورای شهر مستقل آفت جان “ری”

نبود شورای شهر مستقل آفت جان “ری”

متاسفانه نبود شورای شهر مستقل یکی از آفت های بزرگ در شهرستان ری می باشد."ری" شهری غریب و بی دفاع که زیر سایه تهران و سرازیر شدن مشکلات آن کمر خم کرده است.

رفتن به نوار ابزار