تلاقی عظیم روز خبرنگار و عاشورا

تلاقی عظیم روز خبرنگار و عاشورا

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری طی پیامی به مناسبت روز خبرنگار، این فرصت را تلاقی عظیمی برای اصحاب رسانه اعلام کرد.

ضرورت حضور بیش از پیش بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران
یزدی خواه در نشست با رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:

ضرورت حضور بیش از پیش بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان بر ضرورت حضور بیش از پیش بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران تأکید و تصریح کرد: به دلیل مشکلات و کمبودها خواستار ایفای مسئولیت های اجتماعی بنیاد مستضعفان در این مناطق هستیم.

اجتماعی

سیاسی

حوادث و انتظامی

فرهنگی و هنری

ورزشی