کشف محموله بزرگ کاغذ قاچاق

کشف محموله بزرگ کاغذ قاچاق

بیش از هزار تن کاغذ قاچاق در یکی از انبارهای شهر ری کشف شد. برای مالک این انبار بیش از ۹ میلیارد تومان جریمه تخلف تعیین شده است.