شهرری؛ بهشت سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و تولیدی

شهرری؛ بهشت سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و تولیدی

شهرستان ری که یکی از پهناورترین، پرجمعیت ترین و از نظر منابع انسانی و مدیران اجرائی و سیاسی دولتی، خلاق و پرکار مثال زدنی هستند، از تمام شهروندان و مراکز بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری در ابعاد و عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری را دارند با آغوشی باز استقبال بعمل می آورند.

برخورد بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری با  توزیع آرد خارج از شبکه

برخورد بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری با توزیع آرد خارج از شبکه

بازرسان اتاق اصناف در گشت مشترک با نماینده اداره بازرسی فرمانداری و بخشداری مرکزی و همچنین پلیس امنیت حین بازرسی موفق به شناسایی ۲ خودروی حامل آرد شدند که پس از بررسی ۳۰۰ کیسه آرد به دلیل توزیع خارج از شبکه کشف و توقیف شد.