توقف ۴۰ ساله راهور در میدان شهرری
مزاحمت سوئیت راهنمایی و رانندگی برای کسبه پاساژ شیشه شهرری

توقف ۴۰ ساله راهور در میدان شهرری

کسبه پاساژ شیشه واقع در شمال غرب میدان شهرری نسبت به مزاحمت سوئیت راهنمایی و رانندگی در حاشیه میدان شهرری مقابل پاساژ گلایه دارند.

رفتن به نوار ابزار