دولتی و امنیتی شدن، آفات اصلی رسانه‌ است
محمدرضا نوروزپور:

دولتی و امنیتی شدن، آفات اصلی رسانه‌ است

تحصیلات تکمیلی برای روزنامه‌نگاران خوب است اما لزوما تحصیلات تکمیلی سبب نمی‌شود روزنامه نگاران بهتری داشته باشیم. روزنامه‌نگاران حرفه‌ای چه بچه‌های قدیم و چه جدید داریم که بدون تحصیلات آکادمیک مرتبط، وارد روزنامه‌نگاری شده‌اند و موفق هم بوده‌اند.

رفتن به نوار ابزار