بررسی وضعیت حادثه انفجار ساختمان در محله جوانمرد قصاب برگزار شد

بررسی وضعیت حادثه انفجار ساختمان در محله جوانمرد قصاب برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت حادثه انفجار ساختمان در محله جوانمرد قصاب و پیش بینی مساعدت های مورد نیاز مالکین و ساکنین ساختمان های آسیب دیده در این حادثه سرپرست فرمانداری ویژه ری و نماینده مردم ری در مجلس شورای اسلامی در محل سالن جلسات ساختمان فرمانداری برگزار شد.

رفتن به نوار ابزار