شهرداری تهران ملزم به ارائه خدمات مضاعف به شهر کهریزک است

شهرداری تهران ملزم به ارائه خدمات مضاعف به شهر کهریزک است

شهردار کهریزک: متاسفانه در سال‌های گذشته، تمامی تعهدات شهرداری تهران در شهر کهریزک عملیاتی نشده است و پیگیری های مکرر مدیریت شهرداری و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شاهد تحقق وعده های شهرداری تهران در شهر کهریزک خواهیم بود.

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی بوستان مهرگان کهریزک در روز درختکاری

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی بوستان مهرگان کهریزک در روز درختکاری

باتوجه به درخواست مکرر ساکنان شهرک مسکن مهر مبنی بر احداث فضاهای ورزشی و تفریحی در این منطقه مسکونی، احداث و تجهیز زمین چمن مصنوعی در بخشی از بوستان مهرگان واقع در این شهرک در دستورکار شهرداری کهریزک قرار گرفت.

رفتن به نوار ابزار