عزم جدی مدیریت شهرستان پیرامون حل مشکلات محوطه تاریخی چشمه علی
فرماندار ویژه ری:

عزم جدی مدیریت شهرستان پیرامون حل مشکلات محوطه تاریخی چشمه علی

نشست تعیین وضعیت و بررسی کارشناسی مشکلات بوجود آمده پیرامون وضعیت آب خروجی از دهانه چشمه منطقه تاریخی «چشمه علی» به ریاست سرپرست فرمانداری ویژه ری و باحضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و مدیران و مسئولین ادارات و دستگاه های ذیربط در محل ساختمان فرمانداری برگزار گردید.