افتتاح اولین کیوسک چتر پسماند در شهر کهریزک

افتتاح اولین کیوسک چتر پسماند در شهر کهریزک

شهردار کهریزک: یکی از مهم ترین مقوله ها در جهان کنونی اهمیت دادن به مبحث حفظ و نگهداری محیط زیست و استفاده بهینه از منابع می باشد و برای فرهنگ سازی این امر مهم می بایست از کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده ها پایه گذاری نمود.

رفتن به نوار ابزار