غفلت از نقش تصمیم سازی روابط عمومی

غفلت از نقش تصمیم سازی روابط عمومی

هفدهم ماه می برابر با بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه به عنوان روز جهانی روابط‌ عمومی و ارتباطات، نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور جایگاه و نقش ویژه روابط عمومی در سازمان هاست.

رفتن به نوار ابزار