طرحی برای الحاق قیامدشت به شهر تهران وجود ندارد
استاندار تهران:

طرحی برای الحاق قیامدشت به شهر تهران وجود ندارد

استاندار تهران: در استان تهران مسائل و مشکلاتی در تقسیمات کشوری داریم و این مسئله در کل استان دیده می‌شود و طرحی را به عنوان طرح جامع تقسیمات کشوری را تدوین کردیم که البته رافع تمام مشکلات در این استان نیست.

رفتن به نوار ابزار