مزدبگیران زیر خط فقر ، مرغ عروسی و عزا

مزدبگیران زیر خط فقر ، مرغ عروسی و عزا

کارگری که جمعه تعطیل و استراحت را هم از زن و بچه اش و از سلامتش دریغ می‌کند تا بتواند با اضافه کاری مبلغی بیشتر به زندگی اش بیاورد شما آن اضافه کاری را داخل دستمزدش دیده اید تا مالیات بگیرید این اتفاق اگر ظلم نیست نامش را چه می‌گذارید؟

رفتن به نوار ابزار