پایان تلخ کودک همسری که شوهرش را کشت
سمیرا سبزیان قصاص شد

پایان تلخ کودک همسری که شوهرش را کشت

سمیرا سبزیان، زنی که در جنایتی هولناک با همدستی خواهر نوجوانش و مردی غریبه شوهرش را به قتل رسانده بود، ۹ سل پس از این جنایت قصاص شد. اما او چطور دست به این جنایت زد؟

رفتن به نوار ابزار