بررسی چالش‌های صنعت فرش ماشینی ایران در شماره  جدید “دنیای سرمایه‌گذاری”

بررسی چالش‌های صنعت فرش ماشینی ایران در شماره جدید “دنیای سرمایه‌گذاری”

در بخش پرونده ویژه شصت و یکمین شماره ماهنامه “دنیای سرمایه‌گذاری” مصاحبه‌هایی با حمید صابر، مدیرعامل فرش آراد با عنوان “ضرورت توجه تولیدکنندگان به اعتبار و جایگاه فرش ایرانی”، علی آذرباد، مدیرعامل برند فرش جهانمهر با موضوع “تامین مواد اولیه، مهمترین مشکل تولیدکنندگان فرش ماشینی”، مصطفی نقوی، مدیرعامل شرکت فرش نقوی با عنوان “رقابت برتر