تغییر قبله تهران ممنوع !!
واکنش فرماندار اسبق ری به تقسیم استان تهران

تغییر قبله تهران ممنوع !!

تشکیل استان ری ضرورتی انکار ناپذیر است و کسانی که در این راه تاکنون سنگ اندازی کرده اند و می کنند ذهنی انتزاعی از واقعیت ها، حقیقت ها و زمینه های ارزشمند و گرانسنگ موجود در سپهر مذهبی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی شهرستان ری دارند.

رفتن به نوار ابزار