خبرهای خوش فرماندار شهرستان ری در نشست صمیمی با خبرنگاران

خبرهای خوش فرماندار شهرستان ری در نشست صمیمی با خبرنگاران

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در آستانه سال نو در نشستی صمیمی با خبرنگاران، از رسانه ها به خاطر انعکاس خدمات و اقدامات دولت قدردانی کرد و گفت: ثمره این همکاری و مشارکت افزایش رضایت مردم و امیدواری آنان نسبت به خدمات و تلاش های دولتمردان است.

انتقاد شدید عضو شورای شهر قیامدشت به عملکرد شورای شهرستان ری

انتقاد شدید عضو شورای شهر قیامدشت به عملکرد شورای شهرستان ری

حسین سبحانی با انتقاد از نحوه برگزاری و روند امور اجرایی اداره شورای اسلامی شهرستان ری و انتصاب مشاورین و کارگروههای مختلف بدون نظر خواهی و تصویب اعضای این شورا، حواشی این شورا را بیشتر از متن آن دانست و بر برگزاری جلسات منظم به منظور حصول نتایج مطلوب شهر و بخشهای مختلف شهرستان ری تاکید کرد.

شهرستان ری از آرامترین مناطق استان تهران است
حمید زمانی:

شهرستان ری از آرامترین مناطق استان تهران است

فرماندار ویژه شهرستان ری در خصوص نگرانی والدین بابت وقایع اخیر و سلامت دانش آموزان نیز این اطمینان خاطر را داد که شهرستان ری از آرامترین مناطق استان تهران است و کادر آموزشی و مدیریت شهرستان همه تلاش خود را برای حفظ سلامت و امنیت دانش آموزان به کار گرفته اند.