به گزارش آوای ری آنلاین به نقل از سارا پرس؛ در عصر حاضر مقولاتی از قبیل فعالیت های اقتصادی، تجاری، صنعتی و تولیدی از شریان های حیاتی و کلیدی هرجامعه و کشور محسوب می شود. البته در این جستار امنیت ثبات و تامین آرامش بعنوان پیش نیاز تمام تعاملات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و تولیدی تلقی می شود و همچنانکه احساس امنیت و استقرار ثبات آن در پهنه جغرافیای شهری و منطقه ای از الزامات و اقتضائات جذب و جلب سرمایه گذاران برای اشتغال سرمایه، امکانات و تجهیزات و تکنولوژی الزامی و ضروری است.

بدون شک مقولاتی همچون امنیت، ثبات و اقتدار از ماموریت وظیفه ذاتی نظام حکومتی و تکلیف حکمرانی است و در سطوح پایین تر استانداران و فرمانداران بعنوان نماینده عالی سیاست دولت و حکمرانی در هر شهر و شهرستانی به نحوی از انحاء بر مبنای محاسبات دقیق و در چهارچوب قانون و مقررات تضمین و تامین امنیت برای فراهم ساختن بستر لازم برای حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در امر تولید، ساخت و بهره برداری انبوه، تبلور و تجلی می یابد.

شهرستان ری که یکی از پهناورترین، پرجمعیت ترین و از نظر منابع انسانی و مدیران اجرائی و سیاسی دولتی، خلاق و پرکار مثال زدنی هستند، از تمام شهروندان و مراکز بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری در ابعاد و عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری را دارند با آغوشی باز استقبال بعمل می آورند.

بنابر این گزارش شهرستان ری از نظر تقسیمات سیاسی کشوری دارای فرمانداری ویژه هست که پتانسیل و ظرفیت ملی بالقوه و بالفعل شگرفی را برخوردار است و این امر بعنوان یک نقطه قوت و امتیاز برای سرمایه گذارانی که مالا اهل حساب و کتاب هستند و بدون محاسبات دقیق و حساب کتاب اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند، می توان به سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند به حضور در شهرستان ری، نوید این را داد که با هم افزایی و هم پوشانی فرمانداری و سایر نهادهای بین بخشی شهرستان از تسهیلات، امکانات و خدمات رفاهی، شهری و مالی و بانکی نیز برخوردار شوند.

شهرستان ری بدلیل قدمت، تاریخچه و سابقه تاریخی و مذهبی، فرهنگی و نیز داشتن مراکز و جاذبه های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و تمدنی نه تنها از چندین دهه قبل بعنوان قبله تهران نامیده شده است؛ حتی افزون بر این با توجه به پهنه وسیع سرزمینی و قلمرو شهری شهروندان بدون کمترین چالش و دغدغه و نیز در اوج امنیت، ثبات روحی و روانی به زندگی شهری و اجتماعی اشتغال دارند و این ثبات و امنیت در مرحله ای از اوج و قله ملموس خود قرار دارد که در افکار و احساس عمومی از شهرستان ری بعنوان بهشت سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و تولیدی یاد می کنند. انشاالله چنین باد..

سارا پیرانه- فعال رسانه ای