تشکیل استان “ری” ضرورتی انکار ناپذیر
فرماندار پیشین ری پیشنهاد داد؛

تشکیل استان “ری” ضرورتی انکار ناپذیر

خواص و مسئولان و عامه اهالی محترم شهرری از هر تیپ و توپ و قشر و طبقه اجتماعی و با هر سلیقه سیاسی می دانند یا نمی دانند؛ بدانند: ورود و دخالت شورای تهران به امورات شهرری با تابلوی شهرداری منطقه ۲۰ و ایضا به تجریش با تابلوی شهرداری منطقه یک خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی است.

شربیانی یک دروغگو است!

شربیانی یک دروغگو است!

به دنبال انتشار خبر مازوت سوزی در کارخانه سیمان تهران، رسانه های داخلی کارخانه سیمان تهران واکنش تندی به این موضوع نشان دادند.

فرماندار ویژه شهرستان ری بر لزوم استمرار هماهنگی برای اجرای برنامه ها تاکید کرد

فرماندار ویژه شهرستان ری بر لزوم استمرار هماهنگی برای اجرای برنامه ها تاکید کرد

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه اکنون مجموعه مدیریتی این شهرستان در اوج آمادگی قرار دارد، لازمه تداوم مؤفقیت در اجرای برنامه ها و حفظ آرامش شهرستان را استمرار این هماهنگی دانست.