تمرین مشترک کشتی گیران جوان با حضور تیم های شرکت کننده

تمرین مشترک کشتی گیران جوان با حضور تیم های شرکت کننده

اسامی تیم های شرکت کننده: منتخب استان قم، پایگاه کشتی حمید سوریان، آکادمی کشتی پوریایی ولی شهرری (شهرک علا ئین )، پایگاه کشتی امام رضا( ع) شهرری مربیان حاضر جناب آقایان: محمدصفرزاده، مرتضی توسلی زاده، مهدی عرب، رضا خراسانی و با حضور ارزنده پیشکسوتان کشتی فرنگی شهرستان ری جناب آقایان: عباس بشیری، ذبیح الله ولی

رفتن به نوار ابزار