نبود طرح جامع یکی از معضلات شهرستان ری برای تامین برق
مدیر شرکت توزیع برق شهرستان ری عنوان کرد:

نبود طرح جامع یکی از معضلات شهرستان ری برای تامین برق

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان ری با تشریح مراحل تولید، تا مصرف برق، گفت: هر آنچه که در مسیر تولید و انتقال برق اتفاق می افتد توزیع به عنوان آخرین حلقه این محصول باید پاسخگو باشد و مردم کمبودها و مشکلات و چشمک زدن برق را از چشم ما می بینند.

رفتن به نوار ابزار