فیک نیوزها به‌ دنبال تخریب های هدفمند

فیک نیوزها به‌ دنبال تخریب های هدفمند

آنچه که تا کنون شاهد بوده‌ایم به جای حمایت از رسانه‌های شجاع و قانونمندار و خبرنگاران واقعی، متأسفانه دفاع و جانبداری از باج‌نیوزها و فیک نیوز ها و متخلفانی که به بیت المال دست‌درازی کرده‌اند؛ سمپاشی برخی از شبه رسانه‌ها و کانال‌های اجاره‌ای برای انتشار نقدها و اخبار سوگیرانه‌ که هیچ پایه و اساسی ندارند و تنها موجب دلسردی مردم و شهروندان می‌شود، بیشتر دیده شده است.