نام خیران مدرسه ساز باید در کتابهای درسی درج شود
وزیر آموزش و پرورش:

نام خیران مدرسه ساز باید در کتابهای درسی درج شود

سازمان نوسازی آموزش و پرورس از محل اعتبارات مقاوم سازی اقداماتی را آغاز کرده است که به دلیل وسعت استان تهران و تعداد بالای مدارس این اقدامات آنگونه که باید خود را نشان نداده است.

رفتن به نوار ابزار