تشکیل ستاد آسیب های اجتماعی شهرداری کهریزک

تشکیل ستاد آسیب های اجتماعی شهرداری کهریزک

شهردار کهریزک: آسیب های اجتماعی، پیامدهای نامطلوبی در جامعه داشته و بی‌توجهی به ساماندهی این پدیده منجر به بروز بی نظمی و ترویج جرم می گردد که پیشگیری به موقع از بروز ناهنجاری های اجتماعی تاثیر مستقیمی در افزایش امنیت اجتماعی شهر و کاهش مخاطرات احتمالی دارد.

رفتن به نوار ابزار