نگرانی از افزایش بیکاری در مشاغل خدماتی و خانگی به دلیل گرانی‌

نگرانی از افزایش بیکاری در مشاغل خدماتی و خانگی به دلیل گرانی‌

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

رفتن به نوار ابزار