این صرفا یک آگهی است!!!

این صرفا یک آگهی است!!!

از عجایب و اتفاقاتی که این روزها شاهد آن هستیم، یک جریان باطل در تلاش هستند تا خدمات بی منت حمید زمانی فرماندار ری را نفی نمایند.

رفتن به نوار ابزار