هدف دولت مردمی، توانمندی روستاییان است
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران:

هدف دولت مردمی، توانمندی روستاییان است

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران با بیان اینکه طرح هادی فقط توسعه کالبدی روستاها را دنبال می کند، گفت: هدف دولت مردمی اما توانمندی و توسعه همه جانبه روستاها است.

رفتن به نوار ابزار