سرپرست جدید بخشداری قلعه نو معرفی شد
باصدور حکم استاندار تهران:

سرپرست جدید بخشداری قلعه نو معرفی شد

با حضور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری آئین اهداء حکم سرپرست جدید بخشداری قلعه نو در محل فرمانداری برگزار گردید.

رفتن به نوار ابزار