عزم مدیریت شهری برای کمک به نفرآباد، جدی است
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:

عزم مدیریت شهری برای کمک به نفرآباد، جدی است

سیداحمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: عزم مدیریت شهری برای بازسازی نفرآباد جدی است و اگر اوراق محقق نشود از بودجه سال آینده، بخشی به این کار اختصاص خواهد یافت.

رفتن به نوار ابزار