با راه اندازی سامانه پایش؛ تعداد واحدی های فعال و غیر فعال شناسایی و با دلالی برخورد شده است
رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ری:

با راه اندازی سامانه پایش؛ تعداد واحدی های فعال و غیر فعال شناسایی و با دلالی برخورد شده است

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ری با اشاره به گستردگی وظایف و جایگاه ویژه شهرستان از لحاظ باراندازها، انبارها و تعداد واحدهای صنعتی این شهرستان، از اجرای برنامه های مختلف در راستای نظارت و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.

رفتن به نوار ابزار