باز هم “قیامدشت” پرچم “ری” را بالا برد

باز هم “قیامدشت” پرچم “ری” را بالا برد

شهر قیامدشت از بدو تاسیس یکی از شهر های بود که در تمام موارد آبروی شهرستان ری را حفظ نمود و توانست با اجرای پروژه های بی نظیر و اقدامات و خدمات گوناگون یک تحول بزرگ را در این شهر ایجاد نماید و سکاندار کسب رتبه های نخست و برتر در استان تهران باشد.

رفتن به نوار ابزار