بازی با الفاظ شیوه جدید بوقچی های رسانه‌ای

بازی با الفاظ شیوه جدید بوقچی های رسانه‌ای

امروز عده ای که متاسفانه به عنوان لیدر، این جریانات انحرافی را مدیریت می کنند باید بدانند خیانتی که شما به این شهرستان و مردم آن می کنید بیشتر و بالاتر از خیانت منافقان و دشمنان اسلام است.

رفتن به نوار ابزار