توبه و استغفار تنها راه رهایی بوقچی ها و فیک نیوزها

توبه و استغفار تنها راه رهایی بوقچی ها و فیک نیوزها

ای کاش برای یکبار هم که شده پرونده سیاه برخی بوقچی ها و فیک نیوزها از کشو میز آقایان بیرون بیاید تا ببینیم کسانی که فساد اخلاقی دارند، با تهدید و رانت از مسئولان گذشته اخاذی کردند، پست و جایگاه گرفتند، حقوق بیت المال را گرفتند ولی به جایی کار کردن به دنبال آشوب و تهدید مدیران بودند، امروز در چه جایگاهی قرار گرفته اند تا شاید درس عبرتی برای آیندگان شود.

رفتن به نوار ابزار