«ری» شهری غریب و بی دفاع !!!

«ری» شهری غریب و بی دفاع !!!

مقام معظم رهبری «ری» را قبله تهران نامیدند، ولی آیا قبله ای که ایشان نامگذاری کردند جایگاه و شان قبله را دارد؟

رفتن به نوار ابزار