خبرهای خوش فرماندار شهرستان ری در نشست صمیمی با خبرنگاران

خبرهای خوش فرماندار شهرستان ری در نشست صمیمی با خبرنگاران

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در آستانه سال نو در نشستی صمیمی با خبرنگاران، از رسانه ها به خاطر انعکاس خدمات و اقدامات دولت قدردانی کرد و گفت: ثمره این همکاری و مشارکت افزایش رضایت مردم و امیدواری آنان نسبت به خدمات و تلاش های دولتمردان است.

رفتن به نوار ابزار