پیگیر مطالبات مردمی از مجموعه شرکت سیمان تهران هستیم
فرماندار ویژه ری:

پیگیر مطالبات مردمی از مجموعه شرکت سیمان تهران هستیم

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: با توجه به استفاده نکردن از سوخت مازوت در کارخانه سیمان تهران، فضاسازی در خصوص مازوت سوزی این واحد صنعتی که گاه از سر بی اطلاعی انجام می شود، صحت ندارد.