رسانه ها می بایست متن فرهنگی جامعه و بازوی قدرتمند تمامی امور جاری شهر باشند
فرماندار شهرستان ری:

رسانه ها می بایست متن فرهنگی جامعه و بازوی قدرتمند تمامی امور جاری شهر باشند

حمید زمانی: بنده به نقش رسانه ها اعتقاد واقعی داشته و در تمامی امور جاری بجای نگاه به رسانه ها بعنوان یک پیوست فرهنگی، آنها را بعنوان متن فرهنگی می دانم و معتقد هستم که رسانه در تمامی امور بعنوان یک بازوی قوی و فعال می بایست نقش آفرینی نماید.

رفتن به نوار ابزار