فرماندار ویژه شهرستان ری بر لزوم استمرار هماهنگی برای اجرای برنامه ها تاکید کرد

فرماندار ویژه شهرستان ری بر لزوم استمرار هماهنگی برای اجرای برنامه ها تاکید کرد

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه اکنون مجموعه مدیریتی این شهرستان در اوج آمادگی قرار دارد، لازمه تداوم مؤفقیت در اجرای برنامه ها و حفظ آرامش شهرستان را استمرار این هماهنگی دانست.

رفتن به نوار ابزار