سیدالکریم از مدینه تا ری

سیدالکریم از مدینه تا ری

عبدالعظیم بن عبدالله بن علی مشهور به عبدالعظیم حسنی و سید الکریم، در ۴ ربیع الثانی سال ۱۷۳ هجری قمری در زمان حکومت هارون الرشید در شهر مقدّس مدینه متولد شد. وی پس از ۷۹ سال عمر بابرکت، در ۱۵ شوال سال ۲۵۲ در شهر ری درگذشت.

رفتن به نوار ابزار