زحمات مدیران را قربانی امیال شخصی نکنیم!
واکنش عضو باسابقه شورای اسلامی شهر قیامدشت به حواشی اخیر این شهر

زحمات مدیران را قربانی امیال شخصی نکنیم!

عضو شورای اسلامی شهر قیامدشت: پرداختن به مسائل کوچک و حاشیه ای غیر از اینکه وقت و انگیزه مدیران و خدمتگزاران را می گیرد، هیچ کمکی به حل مسائل و مشکلات مردم نمی کند.

رفتن به نوار ابزار