فراموش نکنیم، ری قبله تهران است
در پی حذف نام "ری" زمانی تاکید کرد:

فراموش نکنیم، ری قبله تهران است

در پی حذف نام "ری" از تابلوی شورای شهر تهران، ری، تجربش و شمیرانات حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: فراموش نکنیم، ری قبله تهران است.

رفتن به نوار ابزار