یک ۱۷ دی دیگر بدون آقا تختی

یک ۱۷ دی دیگر بدون آقا تختی

باز هم ۱۷ دی دیگری آمد و یک سال بر تمام سال‌های فقدان جهان‌پهلوان اضافه شد. می‌گویند خاک سرد است، اما پنجاه و چهار سال از مرگ آقا تختی گذشته و باز هم دی ماه که می‌آید نامش در ورزش ایران طنین‌انداز می‌شود.

رفتن به نوار ابزار