چهارراه مرگ در شهرری

چهارراه مرگ در شهرری

چهارراه مرگ که به گواه کسبه و ساکنین این محله تاکنون هیچ اقدام اساسی برای رفع مشکلاتش از سوی متولیان صورت نگرفته است.

رفتن به نوار ابزار