پایان حواشی با حضور بخشدار سابق در نمازجمعه

پایان حواشی با حضور بخشدار سابق در نمازجمعه

نکته حائز اهمیت نمازجمعه روز گذشته باقرشهر و کهریزک معرفی سرپرست بخشداری و حضور امین بابایی بخشدار سابق در میان نمازگزاران بود، در حالی که حواشی زیادی پس از جابجایی وی پس از ۳ سال مطرح شده بود. 

رفتن به نوار ابزار