سال ها درباره تختی به مردم دروغ گفتند!

سال ها درباره تختی به مردم دروغ گفتند!

احمد عرب: یک روز تختی همه را جمع می کند در رستوران شمشیری در سبزه میدان. رستورانی که هنوز هم هست.خود آقای شمشیری از پیروان جبهه ملی بود و فعالیت سیاسی مشترکی با تختی داشت.حتی محل دفن تختی هم در مقبره شمشیری در ابن بابویه تهران است.

رفتن به نوار ابزار