شورای احزاب و تشکلهای شهرستان ری تشکیل شد

شورای احزاب و تشکلهای شهرستان ری تشکیل شد

بنا به پیشنهاد تشکیل شورای احزاب و تشکلهای شهرستان ری در جلسه ای با حضور اکثریت دبیران احزاب شهرستان ری با هدف مطالبه گری، جذب و تربیت نیروی انسانی لازم، تبیین فرمایشات امامین انقلاب در جهت حل مشکلات مردم و کمک به مسئولین برای خدمت بهینه به مردم این شورا تشکیل شد.

رفتن به نوار ابزار