سونامی فساد و فحشا در راه است!!!
ترویج فساد در برخی از آرایشگاه های زنانه

سونامی فساد و فحشا در راه است!!!

متاسفانه عدم نظارت و فعالیت های مخفیانه در برخی از آرایشگاه های زیرزمینی باعث گسترش فساد و فحشا در سطح جامعه می شود.

رفتن به نوار ابزار