مهار آتش سوزی انبار کالا در کهریزک

مهار آتش سوزی انبار کالا در کهریزک

باتوجه به موقعیت انبار و وجود وسایل قابل اشتعال در آن و احتمال گسترش حریق، از نیروهای ایستگاه شماره ۵۰ تهران و شهرداری باقرشهر نیز برای مهار آتش نیز اعلام نیاز شده بود که با کمک نیروها و تجهیزات ایستگاه های مربوطه، حریق به طور کامل مهار شد

رفتن به نوار ابزار