همایش ملی آب با رویکرد فرهنگسازی الگوی مصرف آب برگزار شد

همایش ملی آب با رویکرد فرهنگسازی الگوی مصرف آب برگزار شد

بحران آب در ایران از سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور ایران است و در راستای بهبود الگوی مصرف آب نیازمند فرهنگ سازی آن توسط مسئولین و آموزش صحیح مصرف آب به مردم از سنین پایین هستیم که در این راستا اداره آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با همکاری اداره آموزش و پرورش در روز ملی آب همایشی را برگزار کرد.

رفتن به نوار ابزار