عکس مکشوفه حجاب برای سنگ قبر بانوان در بهشت زهرا (س) ممنوع است

عکس مکشوفه حجاب برای سنگ قبر بانوان در بهشت زهرا (س) ممنوع است

سعید غضنفری افزود: ۲۰ روز است که تیمی برای انتظامات سنگ قبرها گذاشتیم که در ۲ تیم چهار نفره به صورت مداوم برای انتظامات سنگ  ها مستقر هستند و  درباره نصب سنگ های دست دوم و تغییر در عرض و طول سنگها  نظارت می کنند و حتی انتظامات شب و یا شهردار شب را هم

تپه میل آتشکده‌ایی شگفت انگیز از عصر ساسانی

تپه میل آتشکده‌ایی شگفت انگیز از عصر ساسانی

یکی از آتشکده‌های معروف در ایران که امروزه باز‌مانده‌هایی از معماری آن دیده می‌شود، تپه میل یا آتشکده بهرام در شهرری است. سابقه این بنا را به عهد ساسانیان نسبت داده‌اند و آن را آتشکده بهرام گور دانسته‌اند. آتشکده را از این جهت تپه میل نامیده‌اند که دو پایه بزرگ بنا که برجای مانده‌اند، از